dnslist.nrx
  Dodaje do menu listę serwerów dns z pliku